This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

I blændeprioriteret AE (tilstand A) vælger du blændeåbningen og lader kameraet vælge lukkertiden. Drej lukkertidshjulet hen på A, og vælg den ønskede blænde.

Blænde: f/5.6

Lukkertid: A

Blænde


Hvis du ikke kan opnå den korrekte eksponering ved den valgte blænde, vises lukkertiden med rødt, når udløserknappen trykkes halvt ned. Justér blænden, til den korrekte eksponering opnås.

Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser lukkertidsvisningen ”– – –”.

Den mulige lukkertid, når TIL er valgt for STRØMSTYRING > OPT STRØMSPARE i opsætningsmenuen er 1/4 sek.

Visning af DOF

Når VIS DOF er tildelt til en funktionsknap ved hjælp af indstillingen FUNKT.INDS. (Fn) i optagemenuen, stopper tryk på knappen blænden ned til den valgte indstilling, så dybdeskarpheden kan forhåndsvises i søgeren eller på LCD-skærmen.