This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Anvend blænderingen og lukkertidshjulet til at vælge mellem indstillingerne P, S, A og M.

Lukkertidshjul

Blændering


Modus P: Program AE

Blænden og lukkertiden kan justeres ved hjælp af programskift.

Blænde: A

Lukkertid: A

Modus S: Lukkertidsprioriteret AE

Tag billeder ved den valgte lukkertid. Kameraet justerer blænden automatisk.

Blænde: A

Lukkertid: 1/1000 sek.


Modus A: Blændeprioriteret AE

Tag billeder ved den valgte blænde. Kameraet justerer lukkertiden automatisk.

Blænde: f/5.6

Lukkertid: A

Modus M: Manuel eksponering

Tag billeder ved den valgte blænde og lukkertid.

Blænde: f/5.6

Lukkertid: 1/1000 sek.