This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Hvis printeren understøtter PictBridge, kan kameraet tilsluttes direkte til printeren, og der kan udskrives billeder uden først at kopiere dem over på en computer.


Tilslutning af kameraet

 1. Tilslut USB-kablet som vist, og tænd printeren.

 2. Tænd kameraet. USB vises på skærmen, efterfulgt af PictBridge-visningen.


Udskrivning af valgte billeder

 1. Tryk selektoren til venstre eller til højre for at få vist et billede, du ønsker at udskrive.

  For at udskrive en kopi af det aktuelle billede skal du fortsætte direkte til trin 3.

 2. Tryk vælgeren op eller ned for at vælge antal kopier (op til 99). Gentag trin 1–2 for at vælge flere billeder.

 3. Tryk på MENU/OK for at få vist en dialogboks for bekræftelse.

 4. Tryk på MENU/OK for at starte udskrivning.

Hvis der ingen billeder er valgt, når der trykkes på knappen MENU/OK, udskriver kameraet én kopi af det aktuelle billede.

Udskrivning af datoen for optagelse

For at udskrive datoen for optagelse på billederne skal du trykke på DISP/BACK i PictBridge-visningen og vælge UDSKRIV MED DATO  (for at udskrive billederne uden datoen for optagelse skal du vælge UDSKRIV UDEN DATO). For at sikre at datoen er korrekt, skal du indstille kameraets ur, før du tager billeder. Visse printere understøtter ikke datoudskrivning.


For at udskrive fotobestillingen oprettet med FOTOBESTIL. (DPOF) i afspilningsmenuen.

 1. I PictBridge-visningen skal du trykke på DISP/BACK for at åbne PictBridge-menuen.

 2. Tryk vælgeren op eller ned for at markere  UDSKRIV DPOF.

 3. Tryk på MENU/OK for at få vist en dialogboks for bekræftelse.

 4. Tryk på MENU/OK for at starte udskrivning.


Under udskrivning

Der vises en meddelelse under udskrivning. Tryk på DISP/BACK for at annullere, før alle billeder er udskrevet (alt afhængigt af printeren afsluttes udskrivning muligvis, før det aktuelle billede er udskrevet). Hvis udskrivningen afbrydes, skal du slukke kameraet og derefter tænde det igen.

Frakobling af kameraet

Bekræft, at ovenstående meddelelse ikke vises, og sluk kameraet. Kobl USB-kablet fra.

Der kan udskrives billeder fra den indbyggede hukommelse eller et hukommelseskort, som er blevet formateret i kameraet.

Når billederne udskrives via direkte USB-forbindelse foretages valg af sidestørrelse, udskriftskvalitet og kant ved hjælp af printeren.