This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér følsomheden. Jo højere følsomhed, desto mindre lys kræves der for at tage et billede; bemærk dog, at der kan forekomme skjolder ved høje værdier. Vælg en værdi i henhold til optageforholdene.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
Kameraet justerer følsomheden automatisk i henhold til motivets lysstyrke.
6400 – 200
Følsomheden indstilles til den angivne værdi, der vises i displayet.
H (51200)/H (25600)/
H (12800)/L (100)
Udvidede indstillinger til særlige situationer. Bemærk, at disse indstillinger kan give skjolder eller reduceret dynamisk omfang.

L (100) nulstilles til ISO 200, og H (51200), H (25600) samt H (12800) nulstilles til ISO 6400, når RAW, FINE+RAW eller NORMAL+RAW er valgt som billedkvalitet.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

Følgende indstillinger er tilgængelige i tilstandene AUTO1/AUTO2/AUTO3.

Indstilling Standard
STANDARDFØLSOMHED 200
MAKS. FØLSOMHED AUTO1: 800
AUTO2: 1600
AUTO3: 3200
MIN. LUKKERHAST. 1/60

Kameraet vælger automatisk en følsomhed mellem standarden og de maksimale værdier. Følsomheden hæves kun til over standardværdien, hvis den påkrævede lukkertid for optimal eksponering ville være lavere end værdien valgt for MIN. LUKKERHAST..

Hvis værdien valgt for STANDARDFØLSOMHED er højere end værdien valgt for MAKS. FØLSOMHED, indstilles STANDARDFØLSOMHED til værdien valgt for MAKS. FØLSOMHED.

Kameraet vælger muligvis en længere lukkertid end MIN. LUKKERHAST., hvis billederne stadig ville blive undereksponerede ved værdien valgt for MAKS. FØLSOMHED.