This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

For at vise billederne til en gruppe skal du tilslutte kameraet til et TV ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat hos tredjepartsforhandlere; bemærk, at TV kun kan anvendes til afspilning, ikke til optagelse).

 1. Sluk kameraet.

 2. Tilslut kablet som vist nedenfor.

  Indsættelse i HDMI-mikrostik

  Indsættelse i HDMI-stik

  Anvend et HDMI-kabel med en længde på højst 1,5 m.

  Sørg for, at stikkene er sat ordentligt i.

 3. Indstil fjernsynet på HDMI-kanalen. Se dokumentationen leveret med fjernsynet for detaljer.

 4. Tænd kameraet, og tryk på knappen . Kameraets skærm slukker, og der afspilles billeder og videoer på TV’et. Bemærk, at kameraets lydstyrkeknapper ikke har nogen indvirkning på lyd afspillet på fjernsynet; anvend fjernsynets lydstyrkeknapper for at justere lydstyrken.

  USB-kablet kan ikke anvendes, når der er tilsluttet et HDMI-kabel.

  Nogle fjernsyn viser kortvarigt sort skærm ved start af afspilning af film.