This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér indstillingerne for ekstra konverteringsobjektiver.

VIDVINKEL
Vælges ved anvendelse af det ekstra WCL-X100 konverteringsobjektiv.
TELE
Vælges ved anvendelse af det ekstra TCL-X100 konverteringsobjektiv.
FRA
Vælges, når intet konverteringsobjektiv er monteret.

Montér konverteringsobjektivet

  1. Fjern den forreste ring.

    Hvis du har problemer med at fjerne den forreste ring, skal du tage fat i hele ringen og dreje den som vist.

  2. Montér konverteringsobjektivet.

Opbevar den forreste ring og objektivdækslet på et sikkert sted, når det ikke anvendes.


Ved anvendelse af vidvinkelkonverteringsobjektiv

Ved anvendelse af et ekstra WCL-X100 vidvinkelkonverteringsobjektiv skal du vælge VIDVINKEL for KONVERTERINGSOBJEKTIV. Der vises et ikon.

Idet den optiske søger ikke dækker konverteringsobjektivets fulde synsvinkel, erstattes den lyse ramme af parenteser, der viser omtrent 80 % af synsvinklen. For nøjagtig indramning skal du komponere billederne ved hjælp af den elektroniske søger eller LCD-skærm.

Den indbyggede blitz oplyser muligvis ikke hele motivet. Vi anbefaler dig at anvende en ekstra ekstern blitz fremstillet til brug med dette kamera.