This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

 1. Få vist opsætningsmenuen.

  1. Tryk på MENU/OK for at få vist menuen for den aktuelle tilstand.
  2. Tryk vælgeren til venstre for at markere fanen for den aktuelle menu.

  3. Tryk vælgeren ned for at markere fanen i opsætningsmenuen med den ønskede indstilling.

  4. Tryk vælgeren til højre for at placere markøren i opsætningsmenuen.

 2. Justér indstillingerne.

  1. Tryk vælgeren op eller ned for at markere et menuelement.

  2. Tryk selektoren til højre for at få vist indstillingerne for det markerede punkt.

  3. Tryk vælgeren op eller ned for at markere en indstilling.
  4. Tryk på MENU/OK for at vælge den markerede indstilling.
  5. Tryk på DISP/BACK for at afslutte fra menuen.