This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

For at fokusere på tæt hold skal du trykke vælgeren op for at vælge en makrotilstand blandt de nedenfor opstillede indstillinger.

Ved standardindstillingerne tildeles valg af makrotilstand til knappen Op på vælgeren (funktionsknap 2). For information om de funktioner, der tildeles funktionsknapperne, se ”Funktionsknapperne”.

Makrotilstanden kan også vælges ved hjælp af indstillingen AUTOFOKUS-INDSTIL. i optagemenuen.

FRA
Makrotilstand fra
MAKRO
Makrotilstand

Makrotilstand er kun tilgængelig med den elektroniske søger og LCD-skærmen. Hvis den optiske søger eller den dobbelte optiske søger/elektroniske afstandsmåler er slået til, når der er valgt makrotilstand, skifter kameraet automatisk til den elektroniske søger.

LCD-skærmen og den elektroniske søger kan anvendes ved korte afstande uden først at aktivere makrotilstand, men kameraet kan være længere tid om at fokusere.

Skyggen fra objektivet kan forekomme på billeder taget med blitzen på meget tæt hold. Zoom ud, eller øg afstanden til motivet.