This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Opret bøger med dine favoritbilleder.

Oprettelse af fotobog

 1. Vælg [NY BOG] for [HJÆLP TIL FOTOBOG] i afspilningsmenuen, og vælg mellem følgende indstillinger:

  VÆLG FRA ALLE
  Vælg mellem alle tilgængelige billeder.
  VÆLG VIA BILLEDSØG.
  Vælg mellem billeder, der svarer til de valgte søgebetingelser.

  Hverken billederne eller mindre eller film kan vælges til fotobøger.

 2. Rul gennem billederne, og tryk selektoren op for at vælge eller fravælge. For at få vist det aktuelle billede på forsiden skal du trykke vælgeren ned. Tryk på MENU/OK for at afslutte, når bogen er færdig.

 3. Det først valgte billede bliver forsidebilledet. Tryk vælgeren ned for at vælge et andet billede til forsiden.

 4. Markér FÆRDIGGØR FOTOBOG, og tryk på MENU/OK (for at vælge alle billeder eller alle billeder, der svarer til de angivne søgebetingelser for bogen, skal du vælge VÆLG ALLE). Den nye bog føjes til listen i menuen for hjælp til fotobog.

Bøger kan indeholde op til 300 billeder.

Bøger, der ikke indeholder nogen billeder, slettes automatisk.


Fotobøger

Fotobøger kan kopieres over på en computer ved hjælp af den medfølgende software MyFinePix Studio.

Visning af fotobøger

Markér en bog i menuen for hjælp til fotobog, tryk på MENU/OK for at få vist bogen, og tryk derefter vælgeren til venstre eller højre for at bladre gennem billederne.

Redigering og sletning af fotobøger

Få vist fotobogen, og tryk på MENU/OK. Følgende indstillinger vises; vælg den ønskede indstilling, og følg vejledningen på skærmen.

REDIGER
Redigér bogen som beskrevet i “Oprettelse af fotobog”.
SLET
Slet bogen.