This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

For at optage rå, ubehandlede data fra kameraets billedsensor skal du vælge en indstilling af RAW for billedkvalitet i optagemenuen som beskrevet herunder. JPEG-kopier af RAW-billeder kan oprettes ved hjælp af indstillingen RAW-KONVERTERING i afspilningsmenuen, eller du kan få vist RAW-billeder på computer ved hjælp af den ekstra software RAW FILE CONVERTER.

  1. Tryk på MENU/OK i optagetilstand for at få vist optagemenuen. Tryk vælgeren op eller ned for at markere BILLEDKVALITET, og tryk på MENU/OK.

  2. Markér en indstilling, og tryk på MENU/OK. Vælg RAW for kun at optage RAW-billeder, eller FINE+RAW eller NORMAL+RAW for både at optage JPEG-kopi og RAW-billeder. FINE anvender lavere JPEG-komprimeringsgrader for JPEG-billeder af højere kvalitet, mens NORMAL+RAW anvender højere JPEG-komprimeringsgrader for at forøge antallet af billeder, der kan lagres.

RAW-billedkvalitetsindstillinger er ikke tilgængelige ved udvidet ISO-følsomhed.

Funktionsknapperne

For at slå RAW-billedkvaliteten til eller fra for et enkelt billede skal du tilknytte RAW til en funktionsknap. Hvis der aktuelt er valgt en JPEG-indstilling som billedkvalitet, vælger tryk på knappen midlertidigt den tilsvarende JPEG+RAW-indstilling. Hvis der aktuelt er valgt en JPEG+RAW-indstilling, vælger et tryk på knappen midlertidigt den tilsvarende JPEG-indstilling, mens hvis RAW er valgt, vælger et tryk på knappen midlertidigt FINE. Hvis du tager et billede eller trykker på knappen igen, gendannes den forrige indstilling.