This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Der vises en dialogboks for valg af sprog første gang, der tændes for kameraet. Indstil kameraet som beskrevet nedenfor (du kan nulstille uret eller ændre sprog til hver en tid ved hjælp af indstillingerne DATO/TID eller i opsætningsmenuen).

Brug af selektoren

Tryk selektoren op, ned, til venstre eller til højre for at markere punkter, og tryk på MENU/OK for at vælge.

Flyt markøren op

Flyt markøren til højre

Flyt markøren ned

Flyt markøren til venstre

Vælg det markerede punkt


  1. Tænd kameraet.

  2. Markér et sprog, og tryk på MENU/OK.

    Tryk på DISP/BACK for at springe det aktuelle trin over. De trin, du springer over, vises næste gang, du tænder kameraet.

  3. Dato og tid vises. Tryk vælgeren til venstre eller højre for at markere år, måned, dag, time eller minut, og tryk vælgeren op eller ned for at ændre. For at ændre rækkefølgen for visning af år, måned og dag skal du markere datoformatet og trykke vælgeren op eller ned. Tryk på MENU/OK, når indstillingerne er fuldført.

    Hvis batteriet fjernes i længere tid, nulstilles kameraets ur, og dialogboksen for valg af sprog vises, når du tænder for kameraet.