This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

I denne tilstand indstiller kameraet eksponeringen automatisk. Hvis du ønsker det, kan du vælge forskellige kombinationer af lukkertid og blændeåbning, der giver samme eksponering (programskift).

For at vælge program AE, skal du indstille lukkertid og blænde til A.

Blænde: A

Lukkertid: A

Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser visningerne for lukkertid og blænde ”– – –”.


Programskift

Hvis du ønsker det, kan du dreje kommandohjulet for at vælge andre kombinationer af lukkertid og blænde uden at ændre eksponeringen (programskift).

Lukkertid

Blænde

De nye værdier for lukkertid og blænde vises med gult.

For at annullere programskift skal du slukke kameraet.

Programskift annulleres ligeledes, hvis der er valgt en anden blitztilstand end fra.

Programskift er ikke tilgængeligt, når der er valgt en anden blitztilstand end fra, eller AUTO er valgt for DYNAMISK OMFANG.