This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Følg nedenstående trin for at fokusere kameraet manuelt.

  1. Skub fokustilstandsvælgeren hen på M. ses i visningen.


  2. Fokusér manuelt ved hjælp af fokusringen. Drej ringen til venstre for at reducere fokusafstanden, og til højre for at øge den.

    Anvend indstillingen FOKUSRING i opsætningsmenuen for at vende fokusringens drejeretning.

  3. Tag billeder.

Hurtigt fokus

For at bruge autofokus til at fokusere på motivet i det valgte fokusområde skal du trykke på knappen AEL/AFL. Anvend denne funktion (kun tilgængelig i manuel fokustilstand) til hurtigt at fokusere på et valgt motiv.

Indstillingen AUTOFOKUS-INDSTIL. > ØJEBLIKKELIG AF-INDST. i optagemenuen styrer, hvordan kameraet fokuserer, når der trykkes på knappen AE-L/AF-L. Vælg AF-S for enkelt AF (fokus justeres, hver gang der trykkes på knappen), og vælg AF-C for kontinuerligt AF (fokus justeres kontinuerligt, men der trykkes på knappen).


Kontrol af fokus

Følgende indstillinger kan anvendes til at kontrollere fokus i manuel fokustilstand.

Den manuelle fokusindikator

Den hvide linje indikerer afstanden til motivet i fokusområdet (i meter eller fod i henhold til indstillingen valgt for SKÆRMINDSTILLING > AFSTANDSMÅLEENHEDER i opsætningsmenuen). Den blå bjælke indikerer dybdeskarphed, eller med andre ord afstanden foran og bagved motivet, der ser ud til at være i fokus.

Fokusafstand (hvid linje)

Dybdeskarphed (blå bjælke)

Fokuszoom

For at zoome ind på det aktuelle fokusområde for præcist fokus skal du trykke midt på kommandohjulet (hvis der er valgt TIL for FOKUSKONTROL, zoomer kameraet også ind, når fokusringen drejes). Tryk igen på kommandohjulet for at annullere zoom.

Du kan få vist menuen MF-HJÆLP ved at trykke midt på kommandohjulet og holde trykket.

  • STANDARD: Zoom ind på det aktuelle fokusområde.
  • DIGITALT OPDELT BILLEDE: Viser et delt, sort/hvidt billede midt i billedet. Komponér motivet i det delte billedområde, og drej fokusringen, indtil de tre dele af det delte billede flugter rigtigt.


  • FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.: Markerer omrids med høj kontrast. Drej fokusringen, indtil motivet er markeret.

Den elektroniske afstandsmåler (ERF)

Området i nederste højre hjørne af visningen anvendes til fokuszoom, når den elektroniske afstandsmåler (ERF) er aktiveret.

Hvis der er valgt DIGITALT OPDELT BILLEDE, viser den elektroniske afstandsmåler kun det midterste segment.