This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

BILLEDE

Slet billederne ét af gangen.

  1. Vælg BILLEDE for SLET i afspilningsmenuen.

  2. Tryk vælgeren til venstre eller højre for at bladre gennem billederne, og tryk på MENU/OK for at slette (der vises ingen dialogboks for bekræftelse). Gentag for at slette flere billeder.

VALGTE BILLEDER

Slet flere valgte billeder.

  1. Vælg VALGTE BILLEDER for SLET i afspilningsmenuen.

  2. Markér billeder, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge (billeder i fotobøger eller fotobestillinger vises med ).

  3. Når handlingen er udført, skal du trykke på DISP/BACK for at få vist en bekræftelsesdialog.

  4. Markér OK og tryk på MENU/OK for at slette de valgte billeder.


ALLE BILLEDER

Slet alle ubeskyttede billeder.

  1. Vælg ALLE BILLEDER for SLET i afspilningsmenuen.

  2. Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér OK og tryk på MENU/OK for at slette alle ubeskyttede billeder. Tryk på DISP/BACK annullerer sletning; bemærk, at billeder slettet, før der blev trykket på knappen, ikke kan gendannes.

Hvis der er isat et hukommelseskort, påvirkes kun billederne på hukommelseskortet; billeder i den indbyggede hukommelse slettes kun, hvis der ikke er isat et hukommelseskort.

Hvis der vises en meddelelse om, at de valgte billeder er del af en DPOF-fotobestilling, skal du trykke på MENU/OK for at slette billederne.