This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Der kan vises følgende typer indikatorer under optagelse.

I den følgende beskrivelse vises alle tilgængelige indikatorer for illustrative formål; de faktisk viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne.

Indikator for ND (neutral tæthed)-filter

Forhåndsvisning af dybdeskarphed

Konverteringsobjektiv

Status for download af steddata

LCD solskinsmode

Filmindstilling

Resterende tid

Indikator for indbygget hukommelse *

Antal tilgængelige billeder

Billedstørrelse/-kvalitet

Batteriniveau

Lyst billede

Fokusfelt

Fokusadvarsel

Temperaturadvarsel

Elektronisk niveau

Afstandsindikator

Følsomhed

Eksponeringsindikator

Blænde

Lukkertid

Indikator for AE-lås

Lysmåling

Optagetilstand

Fokusindikator

Man. fokus-indikat.

Fokustilstand

Histogram

Indikator for stilletilstand

Knaplås

Dynamisk omfang

Filmsimulering

Hvidbalance

Lukkertype

Kontinuerlig tilstand

Selvudløserindikator

Makrotilstand (nærbillede)

Mikrofon/fjernbetjening

Blitztilstand/blitzkompensation

* : Indikerer, at der ikke er isat hukommelseskort, samt at billederne lagres i kameraets indbyggede hukommelse.

Den elektroniske afstandsmåler (ERF)

For at få vist den elektroniske afstandsmåler (ERF) skal du dreje søgervælgeren som vist ved visning af den optiske søger.