This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Drej hjulet for eksponeringskompensation for at justere eksponering ved fotografering af meget lyse, meget mørke motiver eller motiver med høj kontrast.

Indikator for eksponeringskompensation (OVF)

Indikator for eksponeringskompensation (EVF/LCD)


Vælg positive værdier (+) for at øge eksponeringen

Vælg negative værdier (−) for at reducere eksponeringen

Ved brug af den optiske søger skal du anvende eksponeringsindikatoren til at kontrollere eksponering.