This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Nye billeder gemmes i billedfiler, der navngives ved hjælp af et firecifret filnummer, som tildeles ved at føje én til det senest anvendte filnummer. Filnummeret vises under afspilning som vist til højre. NUMMERERING styrer, hvorvidt filnummereringen nulstilles til 0001, når der isættes et nyt hukommelseskort, eller det aktuelle hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse formateres.

Billednummer

Mappenummer

Filnummer

KONTINUERLIG

Nummereringen fortsætter fra det senest anvendte filnummer eller fra det første ledige filnummer alt afhængigt af, hvad der er højest. Vælg denne indstilling for at reducere antallet af billeder med dobbelte filnavne.

FORFRA

Nummereringen nulstilles til 0001 efter formatering, eller når der sættes et nyt hukommelseskort i.

Hvis billednummeret når 999-9999, deaktiveres udløseren.

Valg af NULSTIL indstiller NUMMERERING til KONTINUERLIG, men nulstiller ikke filnummeret.

Billednumre på billeder taget med andre kameraer kan afvige.