This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg, hvordan kameraet måler motivets lysstyrke.

MULTI
Automatisk motivgenkendelse anvendes til at justere eksponeringen for en lang række optageforhold.
SPOT
Kameraet måler lysforholdene i det valgte fokusområde eller midt i billedet. Anbefales, når baggrunden er meget lysere eller mørkere end hovedmotivet.

Hvis LÅS SPOT AE & FOKUSOMRÅDE er slået TIL, og OMRÅDE er valgt for AUTOFOKUS-INDSTIL. > AF-TILSTAND, måler kameraet lysforholdene i det valgte fokusområde. Hvis LÅS SPOT AE & FOKUSOMRÅDE er slået FRA, måler kameraet det midterste fokusområde.

GENNEMSNIT
Eksponeringen indstilles til gennemsnittet for hele billedet. Giver jævn eksponering over flere billeder med samme belysning og er især effektivt til landskaber eller portrætter af motiver klædt i sort eller hvidt.