This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Der kan vises følgende typer indikatorer under afspilning.

I den følgende beskrivelse vises alle tilgængelige indikatorer til illustrative formål; de faktisk viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne.

Den optiske søger kan ikke anvendes til afspilning.

Dato og tid

Indikator for intelligent ansigtsregistrering

Indikator for Fjern røde øjne

Indstilling for fokusfremhævelse, indstillingen Pro lav belysning

Steddata

Beskyttet billede

Indikator for stilletilstand

Indikator for indbygget hukommelse

Billednummer

Gavebillede

Hjælp til fotobog

Indikator for DPOF-bestilling

Batteriniveau

Billedstørrelse/-kvalitet

Filmsimulering

Dynamisk omfang

Hvidbalance

Følsomhed

Eksponeringskompensation

Blænde

Lukkertid

Indikator for afspilningstilstand

Mærke for upload til

Favoritter