This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Anvend knappen DRIVE til at vælge indstillinger for drevtilstand (serie og bracketing).

STILLBILLEDE
KONTINUERLIG OPTAG.
AE-BRAKETING
ISO-BRAKETING
FILMSIMULERINGSBKT.
HVIDBALANCE BKT
DYNAMISK OMRÅDEBKT.
MULTI EKSP.
BEVÆG. PANORAMA

I tilstanden Avanceret filter er drevindstillingerne utilgængelige, og der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.