This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg lukkertiden T (langtidseksponering) eller B (bulb) for langtidseksponeringer.

Det anbefales at anvende stativ for at undgå, at kameraet flytter sig under eksponeringen.

Langtidseksponering (T)

  1. Drej lukkertidshjulet hen på T.

  2. Drej kommandohjulet for at vælge en lukkertid på mellem 30 sek. og 2 sek. i trin på 1/3 EV.

  3. Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede ved den valgte lukkertid. En nedtællingstimer vises under igangværende eksponering.

Bulb (B)

  1. Drej lukkertidshjulet hen på B.

  2. Tryk udløserknappen helt ned. Lukkeren forbliver åben i op til 60 minutter, mens der trykkes på udløserknappen; visningen viser den forløbne tid, siden eksponeringen startede.

Valg af blænden A fastsætter lukkertiden ved 30 sek.

For at reducere “støj” (skjolder) i langtidseksponeringer skal du vælge TIL LANG EKSPONERING – SR i optagemenuen. Bemærk, at det dermed kan tage længere tid at optage billeder efter fotografering.