This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Følg vejledningen på skærmen for at tage billeder, der automatisk samles for at danne et panoramabillede.

  1. Tryk på knappen DRIVE for at få vist drevindstillingerne.

  2. Markér BEVÆG. PANORAMA , og tryk på MENU/OK for at vælge den markerede indstilling og vende tilbage til optagetilstand.

  3. For at vælge den vinkel, du panorerer kameraet igennem under optagelse, skal du trykke vælgeren til venstre. Tryk vælgeren op eller ned for at markere en vinkel, og tryk på MENU/OK.


  4. Tryk vælgeren til højre for at se et udvalg af panoreringsretninger. Tryk vælgeren op eller ned for at markere en panoreringsretning, og tryk på MENU/OK.

  5. Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelsen. Det er unødvendigt at holde udløserknappen nede under optagelsen.

  6. Panorér kameraet i den retning, pilen viser. Optagelsen slutter automatisk, når statuslinjen er fuld, og panoramabilledet er fuldført.

    Optagelsen slutter, hvis udløserknappen trykkes helt ned under optagelse. Der optages intet panoramabillede, hvis der trykkes på udløserknappen, før kameraet er blevet panoreret gennem 120°.

For bedste resultater

Hold dine albuer ind til siden, og flyt langsomt kameraet i en lille cirkel ved en konstant hastighed, mens du holder kameraet vandret og sørger for kun at panorere i den retning, guiderne viser. Anvend stativ for bedste resultat. Hvis du ikke opnår de ønskede resultater, kan du forsøge at panorere ved en anden hastighed.

Panoramabilleder oprettes af flere billeder; eksponeringen for hele panoramabilledet bestemmes af det første billede. Kameraet optager muligvis i visse tilfælde en større eller mindre vinkel end den valgte eller kan være ude af stand til at sætte billederne helt perfekt sammen. Den sidste del af panoramabilledet optages muligvis ikke, hvis optagelsen slutter, før panoramabilledet er fuldført.

Optagelsen afbrydes muligvis, hvis kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt. Panorering af kameraet i en anden retning end den viste annullerer optagelsen.

Du kan muligvis ikke opnå de ønskede resultater ved motiver i bevægelse, motiver tæt på kameraet, uforanderlige motiver som himlen eller en græsmark, motiver i konstant bevægelse som bølger eller vandfald eller motiver, hvis lysstyrke ændrer sig markant. Panoramabillederne kan være slørede, hvis motivet er dårligt belyst.


Visning af panoramabilleder

Ved visning af et panoramabillede i fuldskærmsvisning kan du trykke vælgeren ned for automatisk at panorere fra venstre mod højre eller (hvis panoramabilledet er i “portræt” format) fra bund til top.