This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Indstil kameraets ur.

  1. Vælg DATO/TID i afspilningsmenuen.

  2. Tryk vælgeren til venstre eller højre for at markere år, måned, dag, time eller minut, og tryk vælgeren op eller ned for at ændre. For at ændre rækkefølgen for visning af år, måned og dag skal du markere datoformatet og trykke vælgeren op eller ned.

  3. Tryk på MENU/OK, når indstillingerne er fuldført.