This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Drej ON/OFF (PÅ/FRA)-kontakten over på ON (PÅ) for at tænde kameraet. Vælg OFF (FRA) for at slukke kameraet.

Tryk på knappen for at starte afspilning. Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.

Kameraet slukkes automatisk, hvis ingen handlinger udføres i løbet af den tid, der er valgt for STRØMSTYRING > AUTO-SLUK i opsætningsmenuen. For at genaktivere kameraet efter at det er slukket automatisk, skal du trykke udløserknappen halvt ned eller dreje kontakten ON (PÅ)/OFF (FRA) over på OFF (FRA) og derefter tilbage til ON (PÅ).

Fingeraftryk og andre mærker på objektivet eller søgeren kan påvirke billederne og visningen, der ses gennem søgeren. Hold objektivet og søgeren rene.

Batteriniveau

Når du har tændt kameraet, skal du kontrollere batteriniveauet i visningen.

Batteri tæt på fuldt opladet.
Batteri cirka to tredjedele opladet.
Batteri ca. en tredjedel opladet. Oplad batteriet hurtigst muligt.

(rød)
Batteri afladet. Sluk kameraet, og genoplad batteriet.