This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

For at slette enkeltbilleder, flere valgte billeder eller alle billeder, skal du trykke på knappen ved fuldskærmsvisning af et billede og vælge mellem mulighederne på de følgende sider. Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes. Kopiér vigtige billeder over på en computer eller anden lagringsenhed, før du fortsætter.

Hvis der vises en meddelelse om, at de valgte billeder er del af en DPOF-fotobestilling, skal du trykke på MENU/OK for at slette billederne.

Hvis et hukommelseskort er isat, slettes billederne fra hukommelseskortet. Ellers bliver billederne slettet fra den indbyggede hukommelse.


BILLEDE

Slet billederne ét af gangen.

  1. Tryk på knappen i fuldskærmsvisning, og vælg BILLEDE.

  2. Tryk vælgeren til venstre eller højre for at bladre gennem billederne, og tryk på MENU/OK for at slette (der vises ingen dialogboks for bekræftelse). Gentag for at slette flere billeder.

VALGTE BILLEDER

Slet flere valgte billeder.

  1. Tryk på knappen i fuldskærmsvisning, og vælg VALGTE BILLEDER.

  2. Markér billeder, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge (billeder i fotobøger eller fotobestillinger vises med ).

  3. Når handlingen er udført, skal du trykke på DISP/BACK for at få vist en bekræftelsesdialog.

  4. Markér OK, og tryk på MENU/OK for at slette de valgte billeder.


ALLE BILLEDER

Slet alle ubeskyttede billeder.

  1. Tryk på knappen i fuldskærmsvisning, og vælg ALLE BILLEDER.

  2. Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér OK, og tryk på MENU/OK for at slette alle ubeskyttede billeder. Tryk på DISP/BACK annullerer sletning; bemærk, at billeder slettet, før der blev trykket på knappen, ikke kan gendannes.

Hvis der er isat et hukommelseskort, påvirkes kun billederne på hukommelseskortet; billeder i den indbyggede hukommelse slettes kun, hvis der ikke er isat et hukommelseskort.

Hvis der vises en meddelelse om, at de valgte billeder er del af en DPOF-fotobestilling, skal du trykke på MENU/OK for at slette billederne.