This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Isæt batteri og hukommelseskort som beskrevet herunder.

 1. Åbn dækslet til batterikammeret.

  Skub batterikammerlåsen som vist, og åbn dækslet til batterikammeret.

  Åbn ikke dækslet til batterikammeret, når kameraet er tændt. Manglende overholdelse af denne anvisning kan beskadige billedfiler eller hukommelseskort.

  Anvend ikke unødig voldsomhed ved håndtering af dækslet til batterikammeret.


 2. Isæt batteriet.

  Anvend batteriet til at holde batterilåsen trykket til den ene side, og isæt batterikontakterne først i den retning, pilen viser. Sørg for at batteriet er sikkert låst fast.

  Pil

  Batterilås

  Isæt batteriet i den viste retning. Brug ikke vold, og forsøg ikke at vende batteriet på hovedet eller vende det baglæns. Batteriet glider nemt på plads, når det vender rigtigt.


 3. Isæt hukommelseskortet.

  Mens du holder hukommelseskortet i den retning, der vises, skal du skubbe det ind, til det klikker på plads bag i holderen.

  Sørg for, at kortet vender rigtigt; sæt det lige i, og brug ikke vold. Hvis hukommelseskortet ikke er sat rigtigt i, eller der ikke er isat et hukommelseskort, vises på LCD-skærmen, og den indbyggede hukommelse anvendes til optagelse og afspilning.

 4. Luk dækslet til batterikammeret.


Fjernelse af batteriet og hukommelseskort

Før du tager batteriet eller hukommelseskortet ud, skal du slukke kameraet og åbne batterikammerdækslet.

For at fjerne batteriet skal du trykke batterilåsen til siden og skubbe batteriet ud af kameraet som vist.

For at fjerne hukommelseskortet skal du trykke det ind og slippe det langsomt. Derefter kan kortet tages ud med fingrene. Når et hukommelseskort fjernes, kan kortet komme for hurtigt ud af hukommelseskortpladsen. Anvend din finger til at holde kortet, og tag det forsigtigt ud.