This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

FUJIFILM Corporation (herefter kaldet ”Firma”) tillader brugere af firmaets hjemmeside (herefter kaldet ”Hjemmeside”) at

Alt indhold på denne hjemmeside, herunder tekst, grafik, designs, billeder, varemærker, logoer og servicemærker samt produktnavne, osv., tilhører Fujifilm eller tredjeparterne, der skabte elementerne.

Alle brugere af hjemmesiden bedes overholde følgende opstillede betingelser ved brug af hjemmesiden.

 1. Bortset fra det, der måtte være udtrykkeligt tilladt på denne hjemmeside, eller når du indhenter forudgående tilladelse fra Fujifilm eller andre tredjepartsindehavere af ophavsret eller andre rettigheder, er det forbudt for brugerne at modificere eller ændre, osv. det downloadede eller udskrevne indhold fra hjemmesiden.
 2. Udtræk og download af bestemte billeder, osv. fra hjemmesiden til brug er en overtrædelse af rettighederne med henblik på de bestemte billeder, osv. fra firmaet, den oprindelige ophavsmand og/eller rettighedsindehavere. Bortset fra det, der måtte være udtrykkeligt tilladt på denne hjemmeside, eller når du indhenter forudgående tilladelse fra Fujifilm eller andre tredjepartsindehavere af ophavsret eller andre rettigheder, er det forbudt for brugerne at tage del i ovenstående aktiviteter.
 3. Det er i princippet tilladt at linke til denne hjemmeside. Du bedes dog afstå fra at oprette følgende typer links.
  Links, der forsætligt viser en del af hjemmesidens HTML-indhold i andre rammer.
  Links, der opretter direkte links til billeder, film, osv. fra hjemmesiden, så de vises på siden for den, der linker.
  Links, der kan skabe forvirring om tilhørsforhold med firmaet for den, der linker.
  Links til hjemmesider med indhold, der er ulovligt eller bryder med offentlig orden og moral.
  Links, der oprettes til ulovlige eller upassende formål.
  Andre typer links, der kan skade firmaets kreditværdighed eller på anden vis have skadelig virkning på firmaet.

Indholdet på hver side af hjemmesiden kan ændres eller fjernes uden varsel, og URL’er kan ændres uden varsel. Vær opmærksom på dette. Desuden frasiger firmaet sig ethvert ansvar for tab og skader, som brugere andrager eller lider som følge af udførelse af links til hjemmesiden.

 1. Ud over de her opstillede betingelser for anvendelse; når andre regler vises særskilt på hjemmesiden, bedes brugerne overholde disse regler. Denne hjemmeside, dens indhold og dens tjenester leveres ”som de er” uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende. Firmaet giver ingen garanti vedrørende aktualitet, nøjagtighed eller fuldstændighed af noget indhold på hjemmesiden og påtager sig intet ansvar for tab eller skader, som brugerne andrager eller lider som følge af anvendelse af denne hjemmeside. For at kunne give brugerne opdaterede og nøjagtige oplysninger om firmaet, kan firmaet til hver en tid rette eller ændre unøjagtige oplysninger på hjemmesiden samt ændre og opdatere indholdet på hjemmesiden.
 2. Denne hjemmeside linker til hjemmesider, der betjenes af andre tredjeparter end firmaet. Når du anvender linkede hjemmesider, skal du følge disse siders betingelser for anvendelse og være opmærksom på, at anvendelsen af de linkede hjemmesider er helt på egen risiko. Firmaet påtager sig intet ansvar for tab og skader, som brugere andrager eller lider som følge af anvendelse af linkede hjemmesider.