This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Følg nedenstående trin for at vælge det anvendte fokuspunkt, når der er valgt OMRÅDE for AUTOFOKUS-INDSTIL. > AF-TILSTAND i optagemenuen.

 1. Tryk vælgeren ned for at få vist fokusområdevisningen.

  Ved standardindstillingerne tildeles fokusområdevisning til knappen Ned på vælgeren (funktionsknap 5). For information om de funktioner, der tildeles funktionsknapperne, se ”Funktionsknapperne”.

  Fokusområdet kan også vælges ved hjælp af indstillingen AUTOFOKUS-INDSTIL. i optagemenuen.


  Fokusfelt

  Fokuspunkt


 2. Anvend vælgeren til at placere fokusfeltet.

  For at vælge midterste billede skal du trykke på DISP/BACK.


  Drej kommandohjulet for at vælge størrelse på fokusfeltet.

  Drej kommandohjulet til venstre for at reducere billedet med op til 50 %, og drej kommandohjulet til højre for at forstørre det med op til 150 %, eller tryk midt på kommandohjulet for at gendanne billedet til dets oprindelige størrelse.

 3. Tryk på MENU/OK for at vælge det valgte billede.

Hvis der er valgt FOKUSOMRÅDE for INDSTIL. AF SELEKTORKNAP i opsætningsmenuen, kan du anvende vælgeren til at placere fokusområdet uden først at trykke den ned.