This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Hvis der er sat et hukommelseskort i kameraet, formaterer denne indstilling hukommelseskortet. Hvis der ikke er isat hukommelseskort, formaterer denne indstilling den indbyggede hukommelse.

Alle data—herunder beskyttede billeder—slettes fra hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse. Sørg for, at vigtige filer er blevet kopieret over på en computer eller anden lagringsenhed.

Åbn ikke dækslet til batterikammeret under formatering.