This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Følgende advarsler vises på LCD-skærmen:

Advarsel Beskrivelse

(rød)
Lavt batteriniveau. Oplad batteriet, eller isæt et fuldt opladet ekstrabatteri.

(blinker rødt)
Batteri afladet. Oplad batteriet, eller isæt et fuldt opladet ekstrabatteri.

(vises i rødt med rødt fokusfelt)

Kameraet kan ikke fokusere. Prøv én af følgende løsninger:

 • Anvend fokuslåsen for at fokusere på et andet motiv på samme afstand, og komponér derefter billedet igen.
 • Brug makrotilstand til at fokusere, når der tages nærbilleder.
Blænde eller lukkertid vises med rødt Motivet er for lyst eller for mørkt, og billedet bliver over- eller undereksponeret. Hvis motivet er mørkt, skal du anvende blitzen.
FOKUSFEJL Funktionsfejl ved kameraet. Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen er tilbagevendende, skal du kontakte din FUJIFILM-forhandler.
SLÅ KAMERAET FRA OG DEREFTER TIL IGEN
OBJEKTIVKONTROLFEJL
KORT IKKE INITIALISERET
 • Hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse er ikke formateret, eller hukommelseskortet blev formateret i en computer eller anden enhed: Formatér hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse ved hjælp af indstillingen FORMATÉR i kameraets opsætningsmenu.
 • Hukommelseskortets kontakter trænger til rengøring: Rengør kontakterne med en blød, tør klud. Hvis meddelelsen gentages, skal du formatere kortet. Hvis meddelelsen er tilbagevendende, skal du skifte kortet ud.
 • Funktionsfejl i kameraet: Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
SKRIVEBESKYTTET KORT Hukommelseskortet er låst. Lås kortet op.
OPTAGET Hukommelseskortet er formateret forkert. Brug kameraet til at formatere kortet.
Sluk kameraet, og vent på at det køler af. Hvis der ikke foretages nogen handlinger, slukker kameraet automatisk.
KORTFEJL Hukommelseskortet er ikke formateret til anvendelse i kameraet. Formatér kortet.
Hukommelseskortets kontakter trænger til rengøring, eller hukommelseskortet er beskadiget. Rengør kontakterne med en blød, tør klud. Hvis meddelelsen gentages, skal du formatere kortet. Hvis meddelelsen er tilbagevendende, skal du skifte kortet ud.
Inkompatibelt hukommelseskort. Anvend et kompatibelt kort.
Funktionsfejl ved kameraet. Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
HUKOMMELSEN ER FULD Hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse er fuld, og der kan ikke optages eller kopieres billeder. Slet billeder, eller isæt et hukommelseskort med mere ledig plads.
HUKOMMELSEN ER FULD
INDBYGGET HUKOMMELSE FULD; ISÆT ET NYT KORT
SKRIVEFEJL
 • Hukommelseskortfejl eller forbindelsesfejl: Sæt kortet i igen, eller sluk kameraet, og tænd det derefter igen. Hvis meddelelsen er tilbagevendende, skal du kontakte en FUJIFILM-forhandler.
 • Ikke nok hukommelse til at optage yderligere billeder: Slet billeder, eller isæt et hukommelseskort med mere ledig plads.
 • Hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse er ikke formateret: Formatér hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse.
LÆSEFEJL
 • Filen er ødelagt eller blev ikke oprettet med kameraet: Filen kan ikke vises.
 • Hukommelseskortets kontakter trænger til rengøring: Rengør kontakterne med en blød, tør klud. Hvis meddelelsen gentages, skal du formatere kortet. Hvis meddelelsen er tilbagevendende, skal du skifte kortet ud.
 • Funktionsfejl i kameraet: Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
NUMMERERING FULL (FULD) Kameraet er løbet tør for billednumre (det aktuelle billednummer er 999–9999). Formatér hukommelseskortet, og vælg FORFRA for NUMMERERING. Tag et billede for at nulstille billednummereringen til 100-0001, vælg derefter KONTINUERLIG for NUMMERERING.
FOR MANGE BILLEDER
 • En søgning har givet over 30000 resultater: Vælg en søgning, der giver færre resultater.
 • Over 999 billeder er valgt til sletning: Vælg færre billeder.
SKRIVEBESKYTTET BILLEDE Det blev forsøgt at slette eller rotere et beskyttet billede. Fjern beskyttelsen, og prøv igen.
BESKÆRING IKKE MULIG billederne kan ikke beskæres.
BESKÆRING IKKE MULIG Billedet er beskadiget eller blev ikke oprettet med kameraet.
KAN IKKE UDFØRES Det blev forsøgt at oprette størrelsestilpasset kopi i en størrelse svarende til eller større end originalen. Vælg en mindre størrelse.
KAN IKKE UDFØRES
KAN IKKE UDFØRES
ROTERING IKKE MULIG Det blev forsøgt at rotere et billede, der ikke kan roteres.
ROTERING IKKE MULIG Film kan ikke roteres.
KAN IKKE UDFØRES Fjern røde øjne kan ikke anvendes på det valgte billede.
KAN IKKE UDFØRES Fjern røde øjne kan ikke anvendes på videoer.
INTET KORT Intet hukommelseskort isat, når KOPIER er valgt. Isæt et hukommelseskort.
INGEN BILLEDER Kilden valgt for KOPIER indeholder ingen billeder. Vælg en anden kilde.
INGEN BILLEDER
DPOF-FILFEJL DPOF-fotobestillingen på det aktuelle hukommelseskort indeholder over 999 billeder. Kopiér billederne over i den indbyggede hukommelse, og opret en ny fotobestilling.
KAN IKKE INDSTILLE DPOF Billedet kan ikke udskrives ved hjælp af DPOF.
KAN IKKE INDSTILLE DPOF Film kan ikke udskrives ved hjælp af DPOF.
KOMMUNIKATIONSFEJL Der opstod en forbindelsesfejl, mens der blev udskrevet eller kopieret billeder over på computer eller anden enhed. Bekræft, at enheden er tændt, samt at USB-kablet er tilsluttet.
PRINTERFEJL Printer løbet tør for papir eller blæk, eller anden printerfejl. Kontrollér printer (se brugervejledningen til printeren for detaljer). For at genoptage udskrivning skal du slukke printeren og derefter tænde den igen.
PRINTERFEJL
FORTSÆT?
Printer løbet tør for papir eller blæk, eller anden printerfejl. Kontrollér printer (se brugervejledningen til printeren for detaljer). Hvis udskrivningen ikke genoptages automatisk, skal du trykke på MENU/OK for at fortsætte.
UDSKRIVNING IKKE MULIG Det blev forsøgt at udskrive en film; et billede, der ikke blev oprettet med kameraet, eller et billede med et format, der ikke understøttes af printeren. Film og visse billeder oprettet med andre enheder kan ikke udskrives; hvis billedet er et stillbillede oprettet med kameraet, skal du kontrollere printerens brugervejledning for at bekræfte, at printeren understøtter JFIF-JPEG- eller Exif-JPEG-formatet. Hvis den ikke gør, kan billederne ikke udskrives.