This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.

GEN. INDSTILLINGER

Vælg et navn (NAVN) for at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet er som standard tildelt et unikt navn), eller vælg NULSTIL TRÅDLØSE INDSTIL. for at gendanne standardindstillingerne.

TILPAS STR. 

Vælg TIL (standardindstilling, anbefales i de fleste situationer) for at tilpasse størrelsen på større billeder til for overførsel til smartphones, og vælg FRA for overførsel af billeder i deres oprindelige størrelse. Størrelsestilpasning gælder kun den kopi, der overføres til smartphonen; originalen påvirkes ikke.

PC-AUTOLAGR.INDS.

Vælg SLET REG. DEST.-PC for at fjerne valgte destinationer, og vælg TIDL. ANV. FORB. for visning af computere, som kameraet har været tilsluttet på det seneste.