This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Fabriksindstillingerne for indstillingerne i opsætningsmenuerne opstilles nedenfor.

Du kan gendanne disse indstillinger ved hjælp af indstillingen NULSTIL > NULST. OPSÆTNING i opsætningsmenuen.

STILLE-TILSTAND FRA
NUMMERERING KONTINUERLIG
FOKUSRING MED URET
FOKUSKONTROL FRA
LYDINDSTILLING
  LYDSTYRKE
  LUKKER-LYDSTYRKE
  LUKKERLYD LYD 1
  AFSPILN.LYDST. 7
SKÆRMINDSTILLING
  VISNING FRA
  EVF AUTOROTER SKÆRME TIL
  VIS EKS. MAN. TIL. TIL
  LCD SOLSKINSMODE FRA
  EVF-LYSSTYRKE AUTO
  EVF-FARVE 0
  LCD-LYSSTYRKE 0
  LCD-FARVE 0
  FORHÅNDSVIS BILLEDEFFEKT TIL
  GUIDE INDRAMNING GITTER 9
  AUTOROTER. AFSP. TIL
  AFSTANDSMÅLEENHEDER METER
INDSTIL. AF SELEKTORKNAP Fn-KNAP
REDIGER/GEM HURTIGMENU
  Q1 VÆLG CUSTOM INDS.
  Q2 ISO
  Q3 DYNAMISK OMFANG
  Q4 HVIDBALANCE
  Q5 STØJREDUKTION
  Q6 BILLEDSTØRRELSE
  Q7 BILLEDKVALITET
  Q8 FILMSIMULERING
  Q9 HØJLYSTONE
  Q10 SKYGGETONE
  Q11 FARVE
  Q12 SKARPHED
  Q13 SELVUDLØSER
  Q14 AF-TILSTAND
  Q15 BLITZTILSTAND
  Q16 EVF/LCD-FARVE
STRØMSTYRING
  AUTO-SLUK 2 MIN.
  OPT STRØMSPARE FRA
  HØJ YDEEVNE FRA
REDIGER FILNAVN
  sRGB DSCF
  AdobeRGB DSF
TRÅDLØSE INDSTIL.
  TILPAS STR. TIL
INDSTIL GEOMÆRKN.
  GEOMÆRKNING TIL
  STEDOPLYSNINGER TIL
FARVERUM sRGB