This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Der kan vises følgende typer indikatorer under optagelse.

I den følgende beskrivelse vises alle tilgængelige indikatorer til illustrative formål; de faktisk viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne.

Indikator for ND (neutral tæthed)-filter

Fokuskontrol

Forhåndsvisning af dybdeskarphed

Konverteringsobjektiv

Status for download af steddata

LCD solskinsmode

Filmtilstand

Resterende tid

Indikator for indbygget hukommelse *

Antal tilgængelige billeder

Billedstør./-kval.

Dato og tid

Fokusramme

Hvidbalance

Filmsimulering

Dynamisk omfang

Fokusadvarsel

Temperaturadvarsel

Knaplås

Indikator for stille-tilstand

Histogram

Afstandsindikator

Batteriniveau

Følsomhed

Eksponeringsindikator

Blænde

Lukkertid

Indikator for AE-lås

Lysmåling

Optagetilstand

Fokusindikator

Manuel fokusindikator

Fokustilstand

Lukkertype

Kontinuerlig tilstand

Selvudløserindikator

Makrotilstand (nærbillede)

Mikrofon/fjernbetjening

Blitztilstand/blitzkompensation

Elektronisk niveau

* : Indikerer, at der ikke er isat hukommelseskort, samt at billederne lagres i kameraets indbyggede hukommelse.

Søgervisningen

Når TIL er valgt for SKÆRMINDSTILLING > EVF AUTOROTER SKÆRME i opsætningsmenuen, roterer indikatorerne i søgeren, automatisk, så de passer med kameraretningen.

Visningen på LCD-skærmen er uændret.

Lysstyrken og klarheden på EVF og LCD-skærmen kan justeres ved hjælp af indstillingerne SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.