This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér indstillingerne for strømstyring.

AUTO-SLUK

Vælg tidsrummet, før kameraet slukker automatisk, når der ikke udføres nogen handlinger. Korte tidsrum sparer på batteriet; hvis FRA er valgt, skal kameraet slukkes manuelt. Bemærk, at i nogle situationer slukker kameraet automatisk, selv når FRA er valgt.

OPT STRØMSPARE

Vælg TIL for at reducere strømforbruget og øge antallet af billeder, der kan tages på en enkelt opladning, når billederne komponeres i den optiske søger.

Strømforbruget reduceres ikke, når den elektroniske søger eller den elektroniske afstandsmåler anvendes.

HØJ YDEEVNE

Vælg ON (TIL) for hurtigere fokus og for at reducere tiden det tager at genstarte kameraet, når det er blevet slukket.