This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Gem brugerdefinerede kameraindstillinger til anvendelse i almindeligt opståede situationer.

 1. Vælg RED./GEM CUSTOM i optagemenuen.

 2. Markér et brugerindstillingssæt, og tryk på MENU/OK for at vælge det.

 3. Justér følgende indstillinger som ønsket.

  • ISO
  • DYNAMISK OMFANG
  • FILMSIMULERING
  • HVIDBALANCE
  • FARVE
  • SKARPHED
  • HØJLYSTONE
  • SKYGGETONE
  • STØJREDUKTION

  For at udskifte indstillingerne i det valgte brugerindstillingssæt med indstillingerne, der aktuelt er valgt med kameraet, skal du markere GEM DENNE INDST. og trykke på MENU/OK.

 4. Tryk på DISP/BACK. Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér OK, og tryk på MENU/OK.

Indstillingerne kan hentes ved hjælp af indstillingen VÆLG CUSTOM INDS. i optagemenuen.