This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Anvend knappen Q til at få vist og justere kameraindstillingerne.

  1. Tryk på Q for at få vist hurtigmenuen under optagelse.

    Valgmulighederne vist i hurtigmenuen kan vælges ved hjælp af indstillingen REDIGER/GEM HURTIGMENU i opsætningsmenuen. Du kan også få vist hurtigmenuens redigeringsindstillinger ved at trykke på knappen Q og holde den nede.


  2. Anvend selektoren til at markere elementer.

    Knappen Q kan ikke anvendes til at justere brugerdefineret hvidbalance, vælge farvetemperatur eller justere indstillinger for automatisk ISO-følsomhed. Disse indstillinger kan justeres ved hjælp af en funktionsknap eller fra menuerne.

  3. Drej kommandohjulet for at ændre det markerede element.

  4. Tryk på Q for at afslutte, når indstillingerne er færdige.

For hurtig adgang til brugerindstillingssæt skal du trykke på knappen Q og holde den nede under visning af hurtigmenuen.