This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg billeder for overførsel til YouTube, Facebook eller MyFinePix.com ved hjælp af MyFinePix Studio (kun Windows).

  1. Vælg YouTube for at vælge film til overførsel til YouTube, Facebook for at vælge billeder og film til overførsel til Facebook eller MyFinePix.com for at vælge billeder til overførsel til MyFinePix.com.

  2. Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at få vist billederne, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge. Tryk på DISP/BACK for at afslutte, når alle de ønskede billeder er valgt.

Du kan kun vælge videoer for overførsel til YouTube.

Du kan kun vælge billeder til overførsel til MyFinePix.com.

Under afspilning indikeres valgte billeder af ikonerne YouTube, Facebook eller MyFinePix.com.

Vælg NULSTIL ALLE for at fravælge alle billeder. Hvis antallet af berørte billeder er meget højt, kan det tage et stykke tid at gennemføre handlingen. Tryk på DISP/BACK for at afslutte, før handlingen er gennemført.

Overførsel af billeder (kun Windows)

Du kan overføre valgte billeder ved hjælp af indstillingen YouTube/Facebook/MyFinePix.com Upload i MyFinePix Studio.

Vælg med kameraet

Overfør fra computer