This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Anvend optagemenuerne til at justere optageindstillingerne. De tilgængelige indstillinger varierer alt efter den valgte optagetilstand.

  1. Tryk på MENU/OK for at få vist optagemenuen.

  2. Tryk selektoren op eller ned for at markere det ønskede menupunkt.

  3. Tryk selektoren til højre for at få vist indstillingerne for det markerede punkt.

  4. Tryk vælgeren op eller ned for at markere den ønskede indstilling.

  5. Tryk på MENU/OK for at vælge den markerede indstilling.

  6. Tryk på DISP/BACK for at afslutte fra menuen.