This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Rotér billederne.

  1. Få vist det ønskede billede.

  2. Vælg ROTER BILLEDE i afspilningsmenuen.

  3. Tryk selektoren ned for at rotere billedet 90° med uret, og tryk selektoren op for at rotere billedet 90° mod uret.

  4. Tryk på MENU/OK. Billedet vises automatisk i den valgte retning, når det afspilles på kameraet.

Beskyttede billeder kan ikke roteres. Fjern beskyttelsen, før du roterer billederne.

Kameraet er muligvis ude af stand til at rotere billeder oprettet på andre enheder. Billeder, der roteres på kameraet, roteres ikke ved visning på computer eller andre kameraer.

Billeder taget med SKÆRMINDSTILLING > AUTOROTER. AFSP. vises automatisk i den rigtige retning under afspilning.