This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Skift øjeblikkeligt kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale tid på din rejsedestination. For at angive forskellen med lokal tid og din hjemmetidszone:

  1. Markér LOKAL, og tryk på MENU/OK.

  2. Anvend vælgeren til at vælge tidsforskellen mellem lokal tid og din hjemmetidszone. Tryk på MENU/OK, når indstillingerne er fuldført.

For at indstille kameraets ur til lokal tid skal du markere LOKAL og trykke på MENU/OK. For at indstille uret til tiden i din hjemmetidszone skal du vælge HJEMME. Hvis LOKAL er valgt, vises i tre sekunder, når du tænder kameraet.