This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Opret et billede, der kombinerer to eksponeringer.

  1. Tryk på knappen DRIVE for at få vist drevindstillingerne.

  2. Markér MULTI EKSP. , og tryk på MENU/OK for at vælge den markerede indstilling og vende tilbage til optagetilstand.


  3. Tag det første billede.

  4. Tryk på MENU/OK. Det første billede vises overlejret på billedet, der ses gennem objektivet, som hjælp til at tage det andet billede.

    For at vende tilbage til trin 3 og tage det første billede om skal du trykke vælgeren til venstre. For at gemme det første billede og afslutte uden at oprette en multieksponering skal du trykke på DISP/BACK.

  5. Tag det andet billede.

  6. Tryk på MENU/OK for at oprette multieksponeringen, eller tryk vælgeren til venstre for at vende tilbage til trin 5 og tage det andet billede om.