This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg søgervælgeren, der vises i den optiske søger eller i den elektroniske søger og på LCD-skærmen.

 1. Vælg VIS CUSTOM INDST. i optagemenuen.

 2. Markér OVF eller EVF/LCD, og tryk på MENU/OK.

 3. Markér punkter, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge. Valgte punkter indikeres med flueben.

  • GUIDE INDRAMNING
  • ELEKTRONISK NIVEAU
  • AF-AFSTANDSINDIKATOR
  • MF-AFSTANDSINDIKATOR
  • HISTOGRAM
  • BLÆNDE/S-HASTIG./ISO
  • EKSP. KOMPENSATION
  • LYSMÅLING
  • BLITZ
  • HVIDBALANCE
  • FILMSIMULERING
  • DYNAMISK OMFANG
  • BILLEDER TILBAGE
  • BILLEDSTØR./-KVAL.
  • FILMTILSTAND OG OPTAGETID
  • BATTERINIVEAU
 4. Tryk på DISP/BACK for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket.