This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Kameraet fokuserer og indstiller eksponeringen for billederne, når udløserknappen trykkes halvt ned, og fokus (AF) og eksponering (AE) forbliver låst, når udløserknappen holdes i denne position. Anvend fokus- og eksponeringslåsen til at komponere billeder med motiver, der ikke befinder sig midt i billedet.

 1. Anbring motivet i fokusfeltet.

 2. Tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og eksponering. Fokusfeltet bliver grønt.

  Denne proces kan gentages så ofte som ønsket, før billedet tages.


 3. Komponér billedet igen. Du må ikke ændre afstanden til motivet, mens udløserknappen er trykket halvt ned.

 4. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.


Knappen AEL/AFL

Fokus og/eller eksponering kan også låses ved hjælp af knappen AEL/AFL.

Fokus og/eller eksponering forbliver låst, mens der trykkes på knappen, uanset om udløserknappen er trykket halvt ned eller ej.

Du kan vælge funktionen for knappen AEL/AFL ved hjælp af indstillingen AE/AF-LÅS-KNAP i optagemenuen:

 • KUN AE-LÅS (standardindstillingen): Knappen AEL/AFL låser kun eksponeringen.
 • KUN AF-LÅS: Knappen AEL/AFL låser kun fokus.
 • AE/AF-LÅS: Knappen AEL/AFL låser både fokus og eksponering.

Hvis AE/AF-LÅS TIL/Fra er valgt for AE/AF-LÅSTILST. i optagemenuen, låses fokus og/eller eksponering, når der trykkes på knappen og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen igen.


Autofokus

Selvom kameraet mønstrer et højpræcisions autofokussystem, kan det være ude af stand til at fokusere på motiverne opstillet herunder.

 • Meget skinnende motiver som spejle eller overflader på biler.

 • Motiver, der bevæger sig hurtigt.

 • Motiver fotograferet gennem et vindue eller andet, der reflekterer.
 • Mørke motiver eller motiver, der absorberer lys i stedet for at reflektere det, såsom hår eller pels.
 • Motiver uden substans, såsom røg eller flammer.
 • Motiver, der kun står i ringe kontrast til baggrunden (eksempelvis motiver med tøj i samme farve som baggrunden).
 • Motiver placeret foran eller bag ved et motiv med høj kontrast, der også er i fokusrammen (eksempelvis et motiv fotograferet op mod en baggrund af elementer med høj kontrast).