This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Film indikeres af ikonet under fuldskærmsvisning.

Tryk på for at starte afspilning. Statuslinjen ses i visningen.


Anvend selektoren til at styre afspilning.

Afspilning i gang ()

Afslut afspilning

Justér hastighed

Sæt afspilning på pause

Afspilning sat på pause ()

Afslut afspilning

Fremadspoling/tilbagespoling af enkeltbillede

Afspilning

Tryk vælgeren op eller ned for at justere lydstyrken; tryk på MENU/OK igen for at genoptage afspilning. Lydstyrken kan også justeres fra opsætningsmenuen.


Dæk ikke højttaleren til under afspilning.

Der afspilles ikke lyd i stilletilstand.

Afspilningshastighed

Tryk vælgeren til venstre eller højre for at justere afspilningshastigheden under afspilningen. Hastigheden vises af antal pile (eller ).