This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Indstillingen FOTOBESTIL. (DPOF) i afspilningsmenuen kan anvendes til oprettelse af en digital ”fotobestilling” til PictBridge-kompatible printere eller enheder, der understøtter DPOF.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) er en standard, der gør det muligt at udskrive billeder fra ”fotobestillinger” lagret på hukommelseskortet. Informationen i bestillingen omfatter billederne, der skal udskrives, og antal kopier af hvert billede.

MED DATO/UDEN DATO

For at ændre DPOF-fotobestillingen skal du vælge FOTOBESTIL. (DPOF) i afspilningsmenuen og trykke vælgeren op eller ned for at markere MED DATO eller UDEN DATO.

MED DATO
Udskriv datoen for optagelse på billederne.
UDEN DATO
Udskriv billeder uden dato.

Tryk på MENU/OK, og følg trinene herunder.

  1. Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at få vist et billede, du ønsker at medtage i eller fjerne fra fotobestillingen.

  2. Tryk vælgeren op eller ned for at vælge antal kopier (op til 99). For at fjerne et billede fra bestillingen skal du trykke selektoren ned, indtil antal kopier er 0.

  3. Gentag trin 1–2 for at fuldføre fotobestillingen. Tryk på MENU/OK for at gemme fotobestillingen, når indstillingerne er som ønsket, eller tryk på DISP/BACK for at afslutte uden at ændre fotobestillingen.

  4. Det samlede antal udskrifter vises på skærmen. Tryk på MENU/OK for at afslutte.

    Billederne i den aktuelle fotobestilling indikeres af ikonet under afspilning.


NULSTIL ALLE

For at annullere den aktuelle fotobestilling skal du vælge NULSTIL ALLE for FOTOBESTIL. (DPOF). Bekræftelsen nedenfor vises; tryk på MENU/OK for at fjerne alle billeder fra fotobestillingen.

Fotobestillingerne kan indeholde højst 999 billeder.

Hvis der er isat et hukommelseskort med en fotobestilling oprettet på et andet kamera, vises meddelelsen nedenfor. Tryk på MENU/OK annullerer fotobestillingen; der skal oprettes en ny fotobestilling som beskrevet ovenfor.