This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Beskyt billeder mod utilsigtet sletning. Markér én af følgende indstillinger, og tryk på MENU/OK.

BILLEDE
Beskyt valgte billeder. Tryk vælgeren til venstre eller højre for at se billeder, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge. Tryk på DISP/BACK, når handlingen er udført.
VÆLG ALLE
Beskyt alle billeder.
NULSTIL ALLE
Fjern beskyttelsen fra alle billeder.

Beskyttede billeder slettes, når hukommelseskortet formateres.