This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Montér remmens clips på kameraet, og montér derefter remmen.

 1. Åbn en clips på remmen.

  Anvend clipsmonteringsværktøjet til at åbne en clips, mens du sørger for, at værktøjet og clipsen vender i de viste retninger.

  Opbevar værktøjet på et sikkert sted. Du får brug for det til åbning af remmens clips i forbindelse med fjernelse af remmen.

 2. Sæt remmens clips i en øsken.

  Før remmens øsken ind i clipsens åbning. Fjern værktøjet, mens du bruger den anden hånd til at holde clipsen på plads.

 3. Før clipsen gennem øskenen.

  Drej clipsen helt gennem øskenen, indtil den klikker og lukkes.

 4. Montér et beskyttelsesdæksel.

  Sæt et beskyttelsesdæksel over øskenen som vist, med dækslets sorte side ind mod kameraet. Gentag trin 1–4 for den anden øsken.

 5. Før remmen ind.

  Før remmen ind gennem et beskyttelsesdæksel og remmens clips.

 6. Fastgør remmen.

  Fastgør remmen som vist. Gentag trin 5–6 for den anden øsken.


For at undgå at tabe kameraet skal du sørge for, at remmen sidder ordentligt fast.