This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg et filformat og en komprimeringsgrad. Vælg FINE eller NORMAL for at optage JPEG-billeder, RAW for at optage RAW-billeder eller FINE+RAW eller NORMAL+RAW for at optage både JPEG- og RAW-billeder. FINE og FINE+RAW anvender lavere JPEG-komprimeringsgrader for JPEG-billeder af højere kvalitet, mens NORMAL og NORMAL+RAW anvender højere JPEG-komprimeringsgrader for at forøge antallet af billeder, der kan lagres.