This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Opret JPEG-kopier af RAW-billeder. De originale billeddata påvirkes ikke, så et enkelt RAW-billede kan behandles på mange forskellige måder.

 1. Få vist det ønskede billede.

 2. Markér RAW-KONVERTERING i afspilningsmenuen, og tryk på MENU/OK for at få vist indstillingerne for RAW-konvertering.

  Du kan også få vist disse indstillinger ved at trykke på knappen Q under afspilning.


 3. Tryk vælgeren op eller ned for at markere en indstilling, og tryk vælgeren til højre for at vælge. Tryk vælgeren op eller ned for at markere den ønskede indstilling, og tryk på MENU/OK for at vælge og vende tilbage til listen over indstillinger. Gentag dette trin for at justere flere indstillinger.

  AFSPEJL OPTAGEFORH.
  Opret en JPEG-kopi ved hjælp af de aktive indstillinger på det tidspunkt, hvor billedet blev taget.
  PUSH-/PULL-BEHAND.
  Justér eksponeringen med −1 EV til +1 EV i trin på 1/3 EV.
  DYNAMISK OMFANG
  Styrk detaljerne i markeringerne for naturlig kontrast.
  FILMSIMULERING
  Simulér effekterne af forskellige typer film.
  HVIDBALANCE
  Justér hvidbalance.
  WB-SKIFT
  Finjustér hvidbalancen.
  FARVE
  Justér farvetætheden.
  SKARPHED
  Gør omrids skarpere eller blødere.
  HØJLYSTONE
  Justér markeringerne.
  SKYGGETONE
  Justér skygger.
  STØJREDUKTION
  Behandl kopien for at reducere skjolder.
  FARVERUM
  Vælg det tilgængelige farverum for farvegengivelse.
 4. Tryk på knappen Q for at forhåndsvise JPEG-kopien, og tryk på MENU/OK for at gemme den.