This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Anvend timeren til selvportrætter eller for at undgå slør som følge af kamerarystelse.

Lukkeren udløses to sekunder efter, at der trykkes på udløserknappen. Anvendes til at reducere slør, der opstår, når kameraet bevæger sig ved tryk på udløserknappen. Selvudløserlampen blinker, efterhånden som timeren tæller ned.
Lukkeren udløses ti sekunder efter, at der trykkes på udløserknappen. Anvendes til selvportrætter. Selvudløserlampen foran på kameraet lyser, når timeren starter og begynder at blinke umiddelbart, før billedet tages.
FRA
Selvudløser fra.